Güvenli Yaşam Alanları Projesi

GÜVENLİ SİTE PROJESİ ve RİSK ANALİZsite güvenliği | konut güvenliği | özel konut güvenliği | toplu konut güvenliği | villa güvenliği | özel mülk güvenliği | güvenlik görevlisi | tatil köyü güvenliği | otel güvenliği | özel güvenlik hizmetleri | kurtköy güvenlik şirketleri | pendik güvenlik şirketleri |

Güvenli site projesi kapsamında şirketimiz hizmet verdiği yaşam alanlarında yaşayanların huzurunu temin etmek ve oluşabilecek riskleri oluşmadan bertaraf etmek amacı ile hizmet vermektedir.

Bu kapsamda ana amaç teknoloji ve insanı birlikte entegre ederek elektronik sistemlerin ve fiziki çalışanların verimliliğini artırarak yapılan yatırımlardan maksimum fayda elde etmektir.

Şirketimiz hizmet verdiği alanlarda öncelikle elektronik yatırımları inceler

 • Giriş bariyer sistemleri ve kontrol uygulamaları
  • Kollu bariyer
  • Turnikeler
  • Yazılımlar
 • Güvenlik Kamera Sistemleri
 • Güvenlik kamera sistemlerinin izleyen personeli uyarıcı fonksiyonlarının geliştirilmesi adına yapılabilecekler
 • Kör nokta kontrolleri
 • Kamera açıları, temizlik kontrolleri
 • Çevre çit duvar tel örgü jiletli tel kontrolleri
  • Duvar çit tel örgü yapısı
  • Duvar tel örgü yükseklikleri
  • Duvar tel örgü rijitlik durumları
  • Duvar çit tel örgünün şeffaflık durumu
  • Duvar tel örgü kontrolleri nin standart yapılmasının sağlanması
  • Jiletli telin önleyicilik durumu kontrolleri
 • Apartman blok girişlerinin durumu
  • Kapıların belirli saatlerden sonra kapalı tutulması için gerekli önlemlerin alınması kapanmıyorsa açıklarının belirlenmesi
 • Aydınlatma kontrolleri
 • Yangın sistemlerinin durumu
  • Yangın algılayıcılarının çalırlılığı
  • Yangın hidrantlarının ve hortumlarının durumu
  • Yangın söndürme tüplerinin basınç kontrolleri
  • Olası yangın senaryosunda karşı karşıya kalınabilecek risklerinbelirlenmesi
 • İletişim araçlarının duyrumu
  • Telefon telsiz ve Mobil telefon ların dudumları

Tüm bu verilerden sonra fiziki personel sayısı belirlenerek güvenlik açıklarının ortadan kaldırılması için hizmet verilir. Bu noktadan sonra Güvenlik personellerinin görevlerinin belirli bir rutin ve standartta yapmaları sağlanır. Bu amaçla aşağıdaki operasyonlar gerçekleştirilir.

 • Personel miktarı belirlenir
 • Personelin güvenlik risklerini bertaraf etmesi için gerçekleştireceği görevler belirlenir.
 • Gece ve gündüz personel denetimleri gerçekleştirilir.
  • Personel kılık kıyafet fiziki görünüm verilen görevleri zamanında yerine getirme yazılı talimatlara uyma gibi opsiyonlar bakımından denetlenir ve raporlanır.

Böylece olası güvenlik açıkları her sözleşme döneminde yeniden belirlenerek oluşan açıklarla mücadele raporları düzenlenir.